نام آزمون تاريخ برگزاري تاریخ ثبت نام
دكتري (Ph.D) جمعه ۹۹/۱۲/۱۵ یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۲ تا یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۹
كارشناسي ارشد ناپيوسته پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ و جمعه ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ یکشنبه ۹۹/۰۹/۱۶ تا یکشنبه ۹۹/۰۹/۲۳
سراسري پنجشنبه دهم و جمعه یازدهم تیر ماه سال ۱۴۰۰ یکشنبه ۹۹/۱۱/۱۲ تا شنبه ۹۹/۱۱/۱۸
کاردانی به كارشناسي ناپيوسته متعاقباً اعلام خواهد شد
کاردانی نظام جدید (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات غیرانتفاعی) متعاقباً اعلام خواهد شد

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور