فروشگاه کتاب اینترنتی آثار سبحان
لوگوی به پرداخت
140
برای نمایش بهتر سایت از مرورگر FireFox یا Internet Explorer ورژن بالای 8 استفاده کنید، برای دریافت اینجا کلیک کنید
Crispr/Cas9: ابزار قدرتمند مولکولی برای ویرایش ژنوم و ایجاد حیوانات ترانس ژنیک(همراه با پروتکل)
قیمت اصلی : ٣٢٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٧٨,٨٠٠ریال
آمادگی جامعه راهنمایی برای تغیییر موفقیت آمیز در جهت ارتقا سلامت جامعه
قیمت : ٩٨,٠٠٠ریال
مروری بر مبانی ایمنی و آتش نشانی
قیمت اصلی : ٢٤٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٢٣,٢٠٠ریال
سبک زندگی سالم
قیمت اصلی : ٢٥٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٠٦,٤٠٠ریال
سرشار از حقیقت 10 دلیل که ما در مورد جهان در اشتباه هستیم و چرا وضعیت
قیمت اصلی : ٢٩٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٥٣,٣٠٠ریال
ضروریات خون شناسی هافبراند 2016
قیمت اصلی : ٤٤٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٣٨٠,٨٠٠ریال
زندگی بدون سرطان
قیمت اصلی : ١٣٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ١٢٤,٢٠٠ریال
فیزیولوژی پزشکی گایتون 2016 جلد 1
قیمت اصلی : ٢٧٥,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٢٠,٠٠٠ریال
اصول رفرنس‌نویسی با نرم‌افزار ENdNote
قیمت اصلی : ٨٩,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٧٥,٦٥٠ریال
دزیمتری در رادیولوژی
قیمت اصلی : ١٩٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ١٦٨,٣٠٠ریال
فیزیک پرتودرمانی خان 2014
قیمت اصلی : ٦٤٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٥٥٠,٨٠٠ریال
روابط انگل و میزبان
قیمت اصلی : ١٣٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ١١٧,٣٠٠ریال
پرفروشترین ها
روش تحقیق کاربردی درعلوم پزشکی
قیمت اصلی : ٢٢٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ١٩٣,٨٠٠ریال
قیمت اصلی : ٢٢٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ١٩٣,٨٠٠ریال
سرشار از حقیقت 10 دلیل که ما در مورد جهان در اشتباه هستیم و چرا وضعیت
قیمت اصلی : ٢٩٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٥٣,٣٠٠ریال
قیمت اصلی : ٢٩٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٥٣,٣٠٠ریال
مقدمه ای بر مدیریت ریسک
قیمت اصلی : ١٥٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ١٣٤,٣٠٠ریال
قیمت اصلی : ١٥٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ١٣٤,٣٠٠ریال
خلاصه میکروب شناسی جاوتز 2016
قیمت اصلی : ٣٣٤,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٦٧,٢٠٠ریال
قیمت اصلی : ٣٣٤,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٦٧,٢٠٠ریال
ایمنی و مدیریت ریسک در سازمان های امدادی و آتش نشانی
قیمت اصلی : ١٤٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ١٢٥,٨٠٠ریال
قیمت اصلی : ١٤٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ١٢٥,٨٠٠ریال
مروری بر مبانی ایمنی و آتش نشانی
قیمت اصلی : ٢٤٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٢٣,٢٠٠ریال
قیمت اصلی : ٢٤٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٢٣,٢٠٠ریال
بهداشت و ایمنی مواد غذایی
قیمت اصلی : ١٤٤,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ١٢٢,٤٠٠ریال
قیمت اصلی : ١٤٤,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ١٢٢,٤٠٠ریال
سبک زندگی سالم
قیمت اصلی : ٢٥٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٠٦,٤٠٠ریال
قیمت اصلی : ٢٥٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٠٦,٤٠٠ریال
فیزیک پرتودرمانی خان 2014
قیمت اصلی : ٦٤٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٥٥٠,٨٠٠ریال
قیمت اصلی : ٦٤٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٥٥٠,٨٠٠ریال
مقدمه ای بر خاموش کننده های حریق
قیمت اصلی : ١٦٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ١٤٢,٨٠٠ریال
قیمت اصلی : ١٦٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ١٤٢,٨٠٠ریال
میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2016- باکتری شناسی جلد 1
قیمت اصلی : ٢٣٥,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ١٨٨,٠٠٠ریال
قیمت اصلی : ٢٣٥,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ١٨٨,٠٠٠ریال
فیزیولوژی پزشکی گایتون 2016 جلد 1
قیمت اصلی : ٢٧٥,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٢٠,٠٠٠ریال
قیمت اصلی : ٢٧٥,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٢٠,٠٠٠ریال
تازه های کتاب
مروری بر مبانی ایمنی و آتش نشانی
قیمت اصلی : ٢٤٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٢٣,٢٠٠ریال
قیمت اصلی : ٢٤٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٢٣,٢٠٠ریال
آمادگی جامعه راهنمایی برای تغیییر موفقیت آمیز در جهت ارتقا سلامت جامعه
قیمت : ٩٨,٠٠٠ریال
قیمت : ٩٨,٠٠٠ریال
درسنامه سلامت جهانی ج 1 و2
قیمت : ٩٩٨,٠٠٠ریال
قیمت : ٩٩٨,٠٠٠ریال
درسنامه جامع سم شناسی شغلی
قیمت اصلی : ١٦٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ١٥٩,٦٠٠ریال
قیمت اصلی : ١٦٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ١٥٩,٦٠٠ریال
متابولیسم آب مروارید به زبان ساده
قیمت اصلی : ٧٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٦٦,٣٠٠ریال
قیمت اصلی : ٧٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٦٦,٣٠٠ریال
فارماکولوژی برنر 2018
قیمت اصلی : ٨٩٧,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٧٦٢,٤٥٠ریال
قیمت اصلی : ٨٩٧,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٧٦٢,٤٥٠ریال
Crispr/Cas9: ابزار قدرتمند مولکولی برای ویرایش ژنوم و ایجاد حیوانات ترانس ژنیک(همراه با پروتکل)
قیمت اصلی : ٣٢٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٧٨,٨٠٠ریال
قیمت اصلی : ٣٢٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٧٨,٨٠٠ریال
سرشار از حقیقت 10 دلیل که ما در مورد جهان در اشتباه هستیم و چرا وضعیت
قیمت اصلی : ٢٩٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٥٣,٣٠٠ریال
قیمت اصلی : ٢٩٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٥٣,٣٠٠ریال
ایمنی و مدیریت ریسک در سازمان های امدادی و آتش نشانی
قیمت اصلی : ١٤٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ١٢٥,٨٠٠ریال
قیمت اصلی : ١٤٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ١٢٥,٨٠٠ریال
واژه شناسی برای دانشجویان داروسازی
قیمت اصلی : ٢٩٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٥٣,٣٠٠ریال
قیمت اصلی : ٢٩٨,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٢٥٣,٣٠٠ریال
ژنتیک پزشکی جرد
قیمت اصلی : ٣٨٥,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٣٢٧,٢٥٠ریال
قیمت اصلی : ٣٨٥,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٣٢٧,٢٥٠ریال
MRI در یک نگاه
قیمت اصلی : ٩٩٥,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٨٤٥,٧٥٠ریال
قیمت اصلی : ٩٩٥,٠٠٠ریال
قیمت با تخفیف : ٨٤٥,٧٥٠ریال