تاریخ‌های برگزاری آزمونهای نیمه اول  سال ۱۴۰۰

استخدامی سازمان آتش نشانی

نام آزمون تاريخ برگزاري
سراسري چهارشنبه ۹/۴/۱۴۰۰، پنجشنبه ۱۰/۴/۱۴۰۰، جمعه ۱۱/۴/۱۴۰۰ و شنبه ۱۲/۴/۱۴۰۰
استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد به بالا شنبه ۱۲/۴/۱۴۰۰
استخدامی سازمان آتش نشانی شنبه ۱۲/۴/۱۴۰۰
المپیاد دانشجویی غیرمتمرکز (دوره ۲۶) کارشناسی ارشد جمعه ۱/۵/۱۴۰۰
کانون وکلای دادگستری جمعه ۲۵/۴/۱۴۰۰
دبیرستانهای شبانه روزی دانشگاهها جمعه ۲۵/۴/۱۴۰۰
كارشناسي ارشد ناپيوسته چهارشنبه ۶/۵/۱۴۰۰، پنجشنبه ۷/۵/۱۴۰۰، جمعه ۸/۵/۱۴۰۰
کاردانی نظام جدید (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات غیرانتفاعی) جمعه ۲۲/۵/۱۴۰۰
کاردانی به كارشناسي ناپيوسته جمعه ۲۲/۵/۱۴۰۰

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور