به نام خدا

باسپاس بی کران از تمام شما همراهان عزیز و گرانقدر

انتشارات آثار سبحان در طول دو دهه فعالیت شبانه روزی سعی و تلاش بر آن داشته که کتاب های مورد نیاز جامعه علوم پزشکی را منتشر کند. وثمره این تلاش به شکرانه خداوند متعال کتاب هایی هستند که در سراسر وطن عزیزمان مورد استفاده اقشار مختلف از جمله اساتید –دانشجویان جویندگان و پژوهشگران علوم پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است وامیدوارم به یاری خداوند باری تعالی و همچنین همراهی و هم دلی شما بزگواران بتوانیم در پیشرفت و پویایی علم کشور عزیزان هر چند قدم کوچکی برداریم .

به امید آینده بهتر : سر بلند و سر افراز باشید .

 

مدیر مسئول انتشارات آثار سبحان

مرتضی جعفری پور

۹۸/۱۰/۱۸