اقتصاد کلان (جلد 1)

نویسنده:  تیمور رحمانی نشر برادران خرید راحت و مطمئن همراه با تخفیف ویژه وهمچنین  ارائه مرسولات  با نازل ترین قیمت

اقتصاد کلان (جلد 2)

نویسنده:  تیمور رحمانی نشر برادران خرید راحت و مطمئن همراه با تخفیف ویژه وهمچنین  ارائه مرسولات  با نازل ترین قیمت

اقتصاد مراقبت سلامت

نویسنده:  عزیز رضاپور، فربد عبادی‌فردآذر نشر عبادی آذر خرید راحت و مطمئن همراه با تخفیف ویژه وهمچنین  ارائه مرسولات  با نازل

اقتصاد برای مدیران نظام سلامت

نویسنده:  رابرت‌اچ. لی مترجمان:  وحید علی‌پور، عزیز رضاپور، فرشاد نشر عبادی آذر خرید راحت و مطمئن همراه با تخفیف ویژه وهمچنین  ارائه