مبانی اقتصاد بهداشت و درمان

نویسنده دکتر سعید آصف زاده نشر دانشگاه  علوم پزشکی قزوین خرید راحت و مطمئن همراه با تخفیف ویژه وهمچنین  ارائه

اقتصاد مراقبت سلامت

نویسنده:  عزیز رضاپور، فربد عبادی‌فردآذر نشر عبادی آذر خرید راحت و مطمئن همراه با تخفیف ویژه وهمچنین  ارائه مرسولات  با نازل

اقتصاد کلان (جلد 2)

نویسنده:  تیمور رحمانی نشر برادران خرید راحت و مطمئن همراه با تخفیف ویژه وهمچنین  ارائه مرسولات  با نازل ترین قیمت

اقتصاد کلان (جلد 1)

نویسنده:  تیمور رحمانی نشر برادران خرید راحت و مطمئن همراه با تخفیف ویژه وهمچنین  ارائه مرسولات  با نازل ترین قیمت