کتاب روش‌های آماری برای اپیدمیولوژی

کتاب روش‌های آماری برای اپیدمیولوژی نویسندگان:حسین فلاح زاده، مسعود امیری، حسن عسکرپور،داریوش بستام، مهدی نادری لردجانی انتشارات آثار سبحان خریدبا تخفیف

اپیدمیولوژی (گوردیس)

نمایش کلیه کتاب های پزشکی انتشارات گپ کتاب اپیدمیولوژی (گوردیس) نویسنده : لئون گوردیس مترجم : دکتر حسین صباغیان –

اپیدمیولوژی محیط

نمایش کلیه کتاب های پزشکی وبهداشتی انتشارات آثارسبحان کتاب اپیدمیولوژی محیط مطابق با سر فصل درس اپیدمیولوژی محیط  دانشجویان کارشناسی