نتیجه جستجو برای مدیریت

مدیریت رنگ در لوگوها

نویسنده:جان درو -سارا مایر

مترجم:پروین آقائی

خرید راحت و مطمئن همراه با تخفیف ویژه وهمچنین  ارائه مرسولات  با نازل ترین قیمت وارسال در کمترین زمان ممکن را با ما تجربه کنید.

تمام سعی وتلاش ما دسترسی آسان و پاسخگو بودن به سوالات ، انتقادات ، پیشنهادها و همچنین  مهیا کردن نیازهای شما به  کلیه

کتاب علوم پزشکی  از قبیل  کتاب های اورجینال و زبان اصلی پزشکی لاتین.MedicaLbook  ،کتب طب سنتی ، کتاب طب سوزنی ،

کتاب های آزمون استخدامی ،کتاب علوم پایه پزشکی ، کتاب داروسازی ، کتاب پیراپزشکی  ،کتاب دامپزشکی کتب علوم آزمایشگاهی ،
کتاب پرستاری ، کتاب مامایی ، کتاب روان پزشکی و روان شناسی ،کتاب بهداشتی ،

مجموعه کتاب های دستیاری و پره انترنی علوم پزشکی ،  کتاب های تست و آزمون علوم پایه پزشکی ،

کتاب های پزشکی برای عموم  ،روپوش کادر پزشکی   و لوازم تحریر می باشد

 

0دیدگاه
مدیریت توسعه منابع آب

مدیریت توسعه منابع آب

نمایش کلیه کتاب های پزشکی وبهداشتی انتشارات آثارسبحان

مدیریت توسعه منابع آب

نویسنده: دکتر سکینه شکوهیاندکتر سیدغلامرضا موسوی

مقدمه مدیریت توسعه منابع آب

تعريف توسعه منابع آب از ديدگاه بين المللی

شاخص‌های کم آبی

پارامترهای کیفی منابع آب

اهمیت ریزش‌های جوی

انواع آب‌های سطحی

تعریف حوضه آبریز

تاریخچه سدسازی در ایران و جهان

دریاچه

تالاب‌ها

تاریخچه آب‌های زیرزمینی

تاریخچه نمکزدایی

استفاده مجدد از فاضلاب

فرسايش خاک

حفظ منابع آب و اهمیت مصرف بهینه در گذشته‌های نه چندان دور اهمیت کمی داشت اما امروزه با توجه به افزایش جمعیت و رشد اقتصادی و صنعتی در اکثر کشورها بصورت جدی به آن پرداخته می‌شود .تغییرات آب و هوایی، توزیع و پراکندگی منابع آب رابطه تنگاتنگی با رشد جمعیت و رشد اقتصادی در جهان ما دارد، لازم است برای حفظ منابع آب و اهمیت مصرف بهینه کوشش بیشتری داشته باشیم. استفاده نادرست از منابع آب‌های شیرین و نبود مدیریت صحیح باعث شده تا ما با کمبود منابع آب مواجه شویم. اجرای سیاست‌های پایدار در منابع آبی در مدیریت کلان بهترین شیوه موجود برای حل این مشکل اساسی و مهم است .بکار بردن استراتژی‌های پیشگیری از کمبود آب و فناوری‎های جدید که باعث حفظ منابع آب می‌شود را باید جدی گرفت. برای رفع نیازهای فعلی و آینده آب باید توجه بیشتری به نقش مدیریت در آن داشت زیرا به‌علت کمبود منابع آب‌های شیرین تجدیدپذیر در آینده ما با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد .

در این کتاب سعی برآن شده است تا به مفاهیم توسعه منابع آب، اهمیت توسعه پایدار در حفظ منابع آب، انواع منابع آب شیرین دردسترس، آلودگی‌های مختلف منابع آب، حوضه‌های آبریز، مخازن ذخیره آب، سدها و مدیریت آن و روش‌های نمکزدایی برای آب شور دریاها پرداخته شود. رئوس مطالب ارایه شده در این کتاب براساس برخی از سرفصل‌های درس توسعه منابع آب ارایه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط می‌باشد. امید است که این منبع برای تدریس در این مقطع و همچنین مقطع کارشناسی مفید واقع گردد. منابع مورد استفاده در نگارش این کتاب، کتب و مقالات معتبر در زمینه هیدرولوژی، گزارش‌های سازمان مدیریت توسعه منابع آب و دفتر برنامه‌ریزی آب بوده است. این کتاب با حمایت علمی و مادی هسته‌ی پژوهشی فرایندهای تصفیه آب دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس (شماره IG-3980) نوشته و چاپ شده است.

خرید راحت و مطمئن همراه با تخفیف ویژه وهمچنین  ارائه مرسولات  با نازل ترین قیمت وارسال در کمترین زمان ممکن را با ما تجربه کنید.

تمام سعی وتلاش ما دسترسی آسان و پاسخگو بودن به سوالات ، انتقادات ، پیشنهادها و همچنین  مهیا کردن نیازهای شما به  کلیه

کتاب علوم پزشکی  از قبیل  کتاب های اورجینال و زبان اصلی پزشکی لاتین.MedicaLbook  ،کتب طب سنتی ، کتاب طب سوزنی ،

کتاب های آزمون استخدامی ،کتاب علوم پایه پزشکی ، کتاب داروسازی ، کتاب پیراپزشکی  ،کتاب دامپزشکی کتب علوم آزمایشگاهی ،
کتاب پرستاری ، کتاب مامایی ، کتاب روان پزشکی و روان شناسی ،کتاب بهداشتی ،

مجموعه کتاب های دستیاری و پره انترنی علوم پزشکی ،  کتاب های تست و آزمون علوم پایه پزشکی ،

کتاب های پزشکی برای عموم  ،روپوش کادر پزشکی   و لوازم تحریر می باشد

 

0دیدگاه

طرح ریزی عملیاتی ، برنامه مدیریت بحران ، طراحی عملیاتی ، برنامه مدیریت اضطرار و بحران

خرید راحت و مطمئن همراه با تخفیف ویژه وهمچنین  ارائه مرسولات  با نازل ترین قیمت وارسال در کمترین زمان ممکن را با ما تجربه کنید.

تمام سعی وتلاش ما دسترسی آسان و پاسخگو بودن به سوالات ، انتقادات ، پیشنهادها و همچنین  مهیا کردن نیازهای شما به  کلیه

کتاب علوم پزشکی  از قبیل  کتاب های اورجینال و زبان اصلی پزشکی لاتین.MedicaLbook  ،کتب طب سنتی ، کتاب طب سوزنی ،

کتاب های آزمون استخدامی ،کتاب علوم پایه پزشکی ، کتاب داروسازی ، کتاب پیراپزشکی  ،کتاب دامپزشکی کتب علوم آزمایشگاهی ،
کتاب پرستاری ، کتاب مامایی ، کتاب روان پزشکی و روان شناسی ،کتاب بهداشتی ،

مجموعه کتاب های دستیاری و پره انترنی علوم پزشکی ،  کتاب های تست و آزمون علوم پایه پزشکی ،

کتاب های پزشکی برای عموم  ،روپوش کادر پزشکی   و لوازم تحریر می باشد

 

0دیدگاه

تاس اصول و مبانی سازمان و مدیریت

خرید راحت و مطمئن همراه با تخفیف ویژه وهمچنین  ارائه مرسولات  با نازل ترین قیمت وارسال در کمترین زمان ممکن را با ما تجربه کنید.

تمام سعی وتلاش ما دسترسی آسان و پاسخگو بودن به سوالات ، انتقادات ، پیشنهادها و همچنین  مهیا کردن نیازهای شما به  کلیه

کتاب علوم پزشکی  از قبیل  کتاب های اورجینال و زبان اصلی پزشکی لاتین.MedicaLbook  ،کتب طب سنتی ، کتاب طب سوزنی ،

کتاب های آزمون استخدامی ،کتاب علوم پایه پزشکی ، کتاب داروسازی ، کتاب پیراپزشکی  ،کتاب دامپزشکی کتب علوم آزمایشگاهی ،
کتاب پرستاری ، کتاب مامایی ، کتاب روان پزشکی و روان شناسی ،کتاب بهداشتی ،

مجموعه کتاب های دستیاری و پره انترنی علوم پزشکی ،  کتاب های تست و آزمون علوم پایه پزشکی ،

کتاب های پزشکی برای عموم  ،روپوش کادر پزشکی   و لوازم تحریر می باشد

 

0دیدگاه

استرس و روش‌های مدیریت آن

خرید راحت و مطمئن همراه با تخفیف ویژه وهمچنین  ارائه مرسولات  با نازل ترین قیمت وارسال در کمترین زمان ممکن را با ما تجربه کنید.

تمام سعی وتلاش ما دسترسی آسان و پاسخگو بودن به سوالات ، انتقادات ، پیشنهادها و همچنین  مهیا کردن نیازهای شما به  کلیه

کتاب علوم پزشکی  از قبیل  کتاب های اورجینال و زبان اصلی پزشکی لاتین.MedicaLbook  ،کتب طب سنتی ، کتاب طب سوزنی ،

کتاب های آزمون استخدامی ،کتاب علوم پایه پزشکی ، کتاب داروسازی ، کتاب پیراپزشکی  ،کتاب دامپزشکی کتب علوم آزمایشگاهی ،
کتاب پرستاری ، کتاب مامایی ، کتاب روان پزشکی و روان شناسی ،کتاب بهداشتی ،

مجموعه کتاب های دستیاری و پره انترنی علوم پزشکی ،  کتاب های تست و آزمون علوم پایه پزشکی ،

کتاب های پزشکی برای عموم  ،روپوش کادر پزشکی   و لوازم تحریر می باشد

 

0دیدگاه

مدیریت بحران در صنایع مخابراتی

خرید راحت و مطمئن همراه با تخفیف ویژه وهمچنین  ارائه مرسولات  با نازل ترین قیمت وارسال در کمترین زمان ممکن را با ما تجربه کنید.

تمام سعی وتلاش ما دسترسی آسان و پاسخگو بودن به سوالات ، انتقادات ، پیشنهادها و همچنین  مهیا کردن نیازهای شما به  کلیه

کتاب علوم پزشکی  از قبیل  کتاب های اورجینال و زبان اصلی پزشکی لاتین.MedicaLbook  ،کتب طب سنتی ، کتاب طب سوزنی ،

کتاب های آزمون استخدامی ،کتاب علوم پایه پزشکی ، کتاب داروسازی ، کتاب پیراپزشکی  ،کتاب دامپزشکی کتب علوم آزمایشگاهی ،
کتاب پرستاری ، کتاب مامایی ، کتاب روان پزشکی و روان شناسی ،کتاب بهداشتی ،

مجموعه کتاب های دستیاری و پره انترنی علوم پزشکی ،  کتاب های تست و آزمون علوم پایه پزشکی ،

کتاب های پزشکی برای عموم  ،روپوش کادر پزشکی   و لوازم تحریر می باشد

 

0دیدگاه

فرهنگ ایمنی (مهندسی ، مدیریت ، اجرا)

خرید راحت و مطمئن همراه با تخفیف ویژه وهمچنین  ارائه مرسولات  با نازل ترین قیمت وارسال در کمترین زمان ممکن را با ما تجربه کنید.

تمام سعی وتلاش ما دسترسی آسان و پاسخگو بودن به سوالات ، انتقادات ، پیشنهادها و همچنین  مهیا کردن نیازهای شما به  کلیه

کتاب علوم پزشکی  از قبیل  کتاب های اورجینال و زبان اصلی پزشکی لاتین.MedicaLbook  ،کتب طب سنتی ، کتاب طب سوزنی ،

کتاب های آزمون استخدامی ،کتاب علوم پایه پزشکی ، کتاب داروسازی ، کتاب پیراپزشکی  ،کتاب دامپزشکی کتب علوم آزمایشگاهی ،
کتاب پرستاری ، کتاب مامایی ، کتاب روان پزشکی و روان شناسی ،کتاب بهداشتی ،

مجموعه کتاب های دستیاری و پره انترنی علوم پزشکی ،  کتاب های تست و آزمون علوم پایه پزشکی ،

کتاب های پزشکی برای عموم  ،روپوش کادر پزشکی   و لوازم تحریر می باشد

 

0دیدگاه

مدیریت خدمات (جلد دوم)

نویسنده: جیمز ای. فیتز سیمونز و مونا جی. فیتز سیمونز

0دیدگاه

مدیریت خدمات (جلد اول)

0دیدگاه