کتاب ارتقاء مهارت های مدیریتی HSE صنایع و پروژه ها آثارسبحان

کتاب ارتقاء مهارت های مدیریتی HSE صنایع و پروژه ها آثارسبحان مهندس بهرام یزدانیار ، سال چاپ: 1402 فروشگاه اینترنتی و خرید آنلاین کتاب پزشکی راحت و مطمئن

0 افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!

قیمت محصول:​

156,000 تومان

ارسال رایگان برای سفارش های بالای ۵۰۰ تومان

چنان چه جمع صورت حساب شما بالای ۵۰۰ هزار تومان شود هزینه پست برای شما به صورت رایگان محاصبه خواهد شد.

تضمین قیمت محصولات

کمترین قیمت در سطح اینترنت

امکان مرجوع کردن سفارش

در صورت مشکل چاپی

تضمین کیفیت و اصالت

فروش مستقیم از شرکت

ارسال سریع سفارشات

با پست پیشتاز

توضیحات

کتاب حاضر با رویکرد کاهش مشکلات و حوادث در پروژه‌های عمرانی تدوین شده است. در این کتاب سعی بر آن است، ضمن کمک به کارفرمایان در زمینهی  امتیازدهی و انتخاب پیمانکاران دارای صلاحیت با توجه به الزامات HSE، راهکارهایی کاربردی در خصوص مدیریت خطرات و کاهش حوداث در اختیار پیمانکاران فعال در پروژه‌های عمرانی قرار گیرد.

باید به این نکته اذعان داشت که نگارش مطالب علمی و کتاب در مورد ایمنی، بهداشت و محیط زیست یا همان HSE بسیار دشوار و سخت بوده و بایستی در این مطالب حفظ سلامت، جان و سرمایه مادی، حفاظت از زیستگاه های طبیعی و موارد مربوط به تمام ذی نفعان در آن در نظر گرفته شده باشد. این کتاب باید بتواند در ابعاد گوناگون طرف های درگیر در این مقوله را راهنمایی نموده و حداقل نیازهای اطلاعاتی خواننده را برطرف نماید. باید توجه داشت که بیشتر مطالب و قوانین موجود در زمینه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست بر اساس استانداردها و تحقیقات فنی و مدیریتی تعیین گردیده که تمامی خوانندگان با فرهنگ و دانش متفاوت و سطوح طبقه بندی شغلی و اجتماعی، توانایی برداشت‌های متفاوتی را از این مطالب و نوشته‌ها را متصور خواهند نمود و این امر در نگارش بیشتر کتب و مقاله های ایمنی، بهداشت و محیط زیست الزاما در نظر گرفته می شود.

 

<yoastmark class=

این واقعیت که نوشته های شما بتواند کوچکترین اثری در بالابردن سطح دانش خواننده داشته باشد حائز اهمیت بوده و این که هرفرد با هر توانایی ذهنی ، هوش و مدرک تحصیلی توانایی برداشت خود از کتاب را داشته باشد. ولی با توجه به شرایط موجود و ضعف اجرایی ، علمی و دانش ایمنی و بهداشت در بعضی از صنایع ایران از لحاظ مدیریتی و ساختاری، مرا بر این داشت تا تجارب اندک خود را به عنوان یکی از پرسنل ایمنی، بهداشت و محیط زیست شاغل در ایران با نگاه حل مسائل و هم افزایی تجربیات ارائه نمایم. الزامات و قوانین ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تمام نقاط دنیا بر اساس استانداردهای حاکم و فرهنگ موجود بر جامعه و صنعت آن اجرا می گردد.

این استاندارد ها بر اساس تحقیقات و استدلالهای علمی و تجارب به دست آمده که در مقاطع زمانی مختلف ثبت می گردند.

این نکته مهم می باشد که تجارب بشر نیز در حال تکامل بوده و ایمنی ، بهداشت و محیط زیست نیز از این امر مستثنی نیست.

شاید بتوان گفت تطبیق شرایط با استاندادها در HSE بسیار ضروری تر خواهد بود، به دلیل اینکه این امر به طور مستقیم و غیرمستقیم به بالابردن ضرایب ایمنی ، بهداشت و سلامت و حفظ محیط زیست بشر در جهان هستی منجر خواهد گردید و در نقاط مختلف جهان زندگی افراد و همچنین سرمایه مادی حفظ خواهد گردید و اموال و دارایی آنها با ضریب اطمینان ایمنی ، بهداشت و محیط زیست بالاتری نگهداری و محافظت خواهد گردید.

کتاب ارتقا مهارتهای مدیریتی HSE صنایع و پروژه مولف مهندس بهرام یزدانیار نشر از انتشارات آثار سبحان، برای دستیابی به ایمنی ، امنیت و  تامین بهداشت و سلامت بشر تالیف شده است.

گسترش دامنه‌ پروژه‏‌های عمرانی در سطح کشور سبب شده است، طیف وسیعی از این فعالیت‌ها از طریق برون‌ سپاری به پیمانکاران فعال در این حوزه واگذار شود. در این میان، عدم توانایی کارفرمایان در انتخاب صحیح پیمانکاران ذیصلاح با توجه به الزامات HSE از یکسو و عدم آگاهی کافی پیمانکاران از این الزامات از سوی دیگر، منجر به بروز مشکلات و حوادث بسیار در این پروژه‌ها شده است.

<yoastmark class=

 

 

 

کتاب ارتقاء مهارت های مدیریتی HSE صنایع و پروژه ها آثارسبحان

نویسنده: مهندس بهرام یزدانیار

 

فهرست مطالب

 • فصل 1 نیاز به ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 1. صطلاحات
 1. نکات مدیریتی 1
 1. بیاناینکهHSEچیست؟
 2. HSEحرفه‌ایچیست؟
 3. اهمیتاستقرارسیستمHSE (ایمنی،بهداشت ومحیط زیست)
 4. ﺗﺌﻮریﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐﻧﻴﺎزﻫﺎیمازلو.
 5. تأمین ایمنی،حفظ و ارتقاءسلامتی دلیل اصلی بشرجهت پیشرفت وشکل‌گیری تمدن‌های جدید
 6. دلایل ومزایای ایجادنظام مدیریتی ایمنی،بهداشت ومحیط زیست
 7. ایجادساختارذهنی مدیریت کلان
 8. علم تأثیربحران‌هایی درزمینه HSE بربازارکاروتولید
 9. نکات مدیریتی2
 • فصل 2  عوامل مدیریتی تأثیرگذاردرساختارHSEسازمان الف. مدیریت ورهبری
 1. تعهدواعتقاد
 2. رابطه بامدیران ارشدسازمان
 3. نکات مدیریتی 3.
 4. تخصیص منابع.
 5. پیگیری وبازخواست..
 6. قدرت تصمیمگیری.
 7. رفتارگروهی
 8. ایجادانگیزش
 9. رفتارسازمانی وهدایت انضباطی
 10. نکات مدیریتی 4.

 

 • فصل 3  عوامل مدیریتی تأثیرگذاردرساختارHSEسازمان ب. زیرساختها
 1. استقراراستانداردهاوقوانین
 2. تجهیزات واماکن
 3. وجودساختاردرسازمان،تشکیلات منطقه‌ای،استانی
 4. هزینه‌ها،نقدینگی ودرآمدها
 5. منابع تامین انرژی (برق،آب،گازو….)
 6. نکات مدیریتی 5
 • فصل 4 عوامل مدیریتی تأثیرگذاردرساختارHSE ج.عوامل انسانی 
 1. زیرساخت‌هایغیرطبیعیساختبشر
 2. تأثیراتمنطقه‌ایوزیستمحیطی
 3. آموزش‌هاوتجربه‌هایمربوطه
 4. نوعمدیریتکلانومنطقهای
 •  فصل 5  عوامل مدیریتی تأثیرگذاردرساختار HSE د.فرهنگ وچابکی سازمانی 
 1. هدایت مدیریتی ونحوه اجرای مرحله‌ای آن
 2. ساختارفرهنگHSEدرسازمان
 3. نکات مدیریتی 6
 4. دانش وسطح آگاهی فنی ومدیریتی پرسنل سازمان
 • فصل 6  عوامل مدیریتی تأثیرگذاردرساختارHSE ل.دانش وسطح آگاهی فنی ومدیریتی پرسنل سازمان. 101
 1. نوع مصاحبه واستخدام پرسنل
 2. ﺍﺻﻮﻝﺷﺶﮔﺎﻧﻪ‌ﺍیﺟﻬﺖطراحی مشاغل درمدیریت ایمنی،بهداشت ومحیط زیست
 3. تعلق سازمانی پایین
 4. ﺍﺭﮔﻮﻧﻮمی محیطی وشخصی
 5. نکات مدیریتی 7
 6. زبان بدن
 7. مشکل فارغ التحصیلان HSE فاقددانش وعلم ابتدایی
 8. فرهنگ منطقه‌ای یازیست محیطی
 • فصل 7عوامل مدیریتی تأثیرگذاردرساختارHSE ﻫ. نوع آموزش واستخدام 
 1. آموزشHSEوتوسعه اثربخش کارکنان
 2. نکات مدیریتی 8
 3. پشتیبانی مدیریت دربرگزاری آموزش‌هایHSE
 4. ﻣﺮاﺣﻞﻃﺮحﺟﺎﻣﻊآﻣﻮزش ایمنی،بهداشت ومحیط زیستﮐﺎرﮐﻨﺎن
 5. ارزﺷﯿﺎﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن
 6. انواع آموزش HSE
 7. ﻣﺴﺎﺋﻞوﻣﺸﮑﻼت آﻣﻮزش HSE ﮐﺎرﮐﻨﺎن
 8. استفاده بهینه ازتخصص‌هاواستعدادها
 9. نکات مدیریتی  9
 10. احرازشرایط شغل HSE
 11. نکات مدیریتی 10
 • فصل 8  عوامل مدیریتی تأثیرگذاردرساختارHSEو. سیستم سازمانی 
 1. تعیین نوع سیستم
 2. اجزای سیستم ورفتارسازمانی
 3. برنامه‌ریزی
 4. نحوه مدیریت کلان سازمان
 5. اهمیت مستندسازی مؤثردرHSE
 6. نکات مدیریتی 11
 7. کنترل سازمانی
 8. حضور در جلسات ایمنی و بهداشت و قانع کردن مدیرانی که اصلا به HSE اهمیت نمی‌دهند .
 9. نشان دادن تأثیرایمنی برافزایش عملکرد
 10. چیدمان نیروهابراساس مهارت رفتاری وتجربه وتوانایی
 11. رعایت الزامات مدیری تتغییرات درHSE
 12. نکات مدیریتی 12
 • فصل 9 ممیزی وپایش 
 1. اجرای ممیزی
 2. نکات مدیریتی 13
 3. تأثیر‌گذاری آنالیزریسک واستفاده فنی ومدیریتی ازآن
 4. توضیح یک آنالیزریسک به زبانساده
 5. انتخاب روش مناسب ارزیابی وتخمین ریسک
 6. فازهای شناسایی خطرات
 7. گام‌های اساسی مدیریت عوامل بالقوه آسیب رسان دریک نگاه
 8. پایش سیستمی وارزیابی ریسک
 9. اقدامات لازم برای تخفیف اثرات سوءشامل
 • فصل 10  درک تحلیل ریسک
 1. سنجش تأثیر‌گذاری تجزیه وتحلیل ریسک کیفی درمقابل تجزیه وتحلیل ریسک کمی
 2. تجزیه وتحلیل کیفی ریسک
 3. استفاده ازتحلیلSWOTبرای تدوین استراتژی ایمنی،بهداشت ومحیط‌ زیست ماتریس QSPM 
 • فصل 11 تکمیل ساختار  
 1. عدم وجودمتدمدیریتیHSE
 2. شناسایی وتدوین دستورالعمل‌هاوروش‌های اجرایی موردنیاز
 3. ملزومات قانونی
 4. نکات مدیریتی 14
 • فصل 12 بحث پایانی درموردیک واقعیت به نام ایمنی،بهداشت ومحیط زیست درصنعت 

مراجع

نمایش کلیه کتاب انتشارات آثار سبحان

توضیحات تکمیلی

وزن 350 گرم
موضوع اصلی :

بهداشت

زبان کتاب :

فارسی

نام نویسنده :

مهندس بهرام یزدانیار

نام انتشارات :

آثار سبحان

سال انتشار :

1402

نوبت چاپ :

اول

شابک کتاب :

9786008429678

جلد کتاب :

شومیز

قطع :

وزیری

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب ارتقاء مهارت های مدیریتی HSE صنایع و پروژه ها آثارسبحان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *