سیستم های مدیریت HSE

0 افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!

قیمت محصول:​

292,500 تومان

ارسال رایگان برای سفارش های بالای 800 تومان

چنان چه جمع صورت حساب شما بالای 800 هزار تومان شود هزینه پست برای شما به صورت رایگان محاصبه خواهد شد.

تضمین قیمت محصولات

کمترین قیمت در سطح اینترنت

امکان مرجوع کردن سفارش

در صورت مشکل چاپی

تضمین کیفیت و اصالت

فروش مستقیم از شرکت

ارسال سریع سفارشات

با پست پیشتاز

توضیحات

نمایش کلیه کتاب های بهداشت انتشارات فدک

 

کتاب سیستم های مدیریت HSE

نویسنده: سارا لاهیجانی ، خسرو شاهی

قسمت 1 مدل‌هاي بين‌المللي 1

فصل 1 راهنماي سازمان جهاني كار (ILO) براي استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي 3
1.1 بند1(ILO) مقدمه 4
1.2 بند2(ILO) چارچوب ملي براي سيستم‌هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي 4
1.3 بند 3(ILO) سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي سازمان 4

فصل 2 آيين‌نامه بين‌المللي مدیریت ایمنی (ISM) ارائه شده توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی(IMO) 19
2.1 بند1(ISM) كليات 20
2.2 بند2(ISM) خط مشی ايمنی و حفاظت از محيط زيست 22
2.3 بند3(ISM) مسئوليت‌ها و اختيارات 22
2.4 بند4(ISM) فرد (ا فراد) منتخب 22
2.5 بند5(ISM) مسئوليت‌ها و اختيارات فرمانده 22
2.6 بند6(ISM) منابع و كاركنان 23
2.7 بند7(ISM) توسعه طرح¬هايی برای عمليات بر روی کشتی¬ها 24
2.8 بند8(ISM) آمادگی برای مقابله با وضعيت¬های اضطراری 24
2.9 بند9(ISM) گزارشات و تجزيه و تحليل موارد عدم انطباق، حوادث و وقايع مخاطره-آميز 24
2.10 بند10(ISM) نگهداری و تعميرات کشتی و تجهيزات 25
2.11 بند11(ISM) مستندسازی 25
2.12 بند12(ISM) تصديق – بازنگری و ارزيابی شرکت 26
2.13 بند13(ISM) گواهينامه و تصديق دوره¬ای 26
2.14 بند14(ISM) گواهينامه موقت 28
2.15 بند15(ISM) تصديق 29
2.16 بند16(ISM) فرم¬های گواهينامه¬ها 30

فصل 3 سیستم مدیریت یکپارچه ارائه شده توسط آژانس بین¬المللی انرژی اتمی (IAEA) 31
3.1 بند1(IAEA) مقدمه 32
3.2 بند 2. (IAEA)سيستم مديريت 35
3.3 بند3(IAEA) مسئوليت مديريت 37
3.4 بند 4. (IAEA) مديريت منابع 39
3.5 بند5(IAEA) اجراي فرآيند 39
3.6 بند6(IAEA) اندازه‌گيري، ارزيابي و بهبود 43

فصل 4 مدل سيستم نظارتي ايمني ارائه شده توسط سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري ICAO 47
4.1 خط مشي و اهداف ايمني 50
4.2 مديريت ريسك ايمني 51
4.3 تضمين ايمني 52
4.4 ترويج ايمني 52

فصل 5 مدل سیستم مدیریت HSE ارائه شده توسط انجمن بین¬المللی تولیدکنندگان نفت و گاز (OGP) 59
5.1 بند1(OGP) رهبري و تعهد 62
5.2 بند2(OGP) خط مشي و اهداف راهبردي 63
5.3 بند3(OGP) سازماندهي، منابع و مستندسازي 63
5.4 بند4(OGP) ارزيابي و مديريت ريسك 69
5.5 بند5(OGP) طرح‌ريزي 73
5.6 بند6(OGP) اجرا و پايش 76
5.7 بند7(OGP) مميزي و بازنگري 79

فصل 6 الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه¬ای OHSAS 18001:2007 83
6.1 بند1 (OHSAS 18001: 2007)دامنه كاربرد 84
6.2 بند2 (OHSAS 18001: 2007)نشريات مرجع 84
6.3 بند3(OHSAS 18001: 2007) اصطلاحات و تعاريف 85
6.4 بند4(OHSAS 18001: 2007) الزمات سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي 90

فصل 7 استاندارد ISO 14001:2004 101
7.1 بند1(ISO14001:2004) دامنه كاربرد 102
7.2 بند2 (ISO14001:2004)استانداردهاي مرجع 102
7.3 بند3(ISO14001:2004) اصطلاحات و تعاريف 102
7.4 بند4(ISO14001:2004) الزامات سيستم مديريت زبست محيطی 106

فصل 8 طرح بین‌المللی Responsible Care (RC) 115
8.1 بند1 (Responsible Care (RC))خط مشي و رهبري 120
8.2 بند2 (Responsible Care (RC)) طرح‌ريزي 121
8.3 بند3 (Responsible Care (RC))اجرا، عمليات و پاسخگويی 122
8.4 بند4 (Responsible Care (RC))سنجش عملكرد، اقدام اصلاحي و پيشگيرانه 123
8.5 بند5 (Responsible Care (RC))بازنگري مديريت 124

فصل 9 راهنمایCCPS در مدیریت فنی ایمنی فرآیندهای شیمیایی 129

فصل 10 نقشه استراتژی ایمنی ارائه شده توسط شورای بین¬المللی تجارت حمل‌و‌نقل هوایی (IBAC) 139
10.1 بند1(IBAC) فرهنگ 142
10.2 بند2(IBAC) مجموعه آيين¬نامه¬های کاربردی 142
10.3 بند3(IBAC) پايبندي به استانداردهاي صنعت 143
10.4 بند4(IBAC) چهارچوب قانوني 144
10.5 بند5(IBAC) جمع‌آوري و تجزيه‌وتحليل داده‌ها 145
10.6 بند6(IBAC) ابزار و تجهيزات ايمني 145
10.7 بند7(IBAC) ناوبري هوايي و خدمات فرودگاهي 146
10.8 بند8(IBAC) خدمات پشتيباني صنعت 147

فصل 11 راهنمای سیستم مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی ارائه شده توسط سازمان API(API 9100B) 149
11.1 بند1 (API)تعاريف و مشخصات سيستم مديريت EHS 151
11.2 بند2 (API)اجراي يك سيستم مديريت EHS 159
11.3 بند3 (API)ارزيابي يا مميزي سيستم‌هاي مديريتي 164
11.4 بند4 (API)تعاريف 173

فصل 12 الزامات سيستم مديريت يكپارچه ارائه شده توسط موسسه استانداردهاي بريتانيا (BSI) 175

فصل 13 مدل سیستم مدیریت اطلاعات HSE ارائه شده توسط سازمان GEMI 183
قسمت 2 مدل‌هاي ملي 192

فصل 14 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای کانادا 193
14.1 بند1(Z1000-06) دامنه 194
14.2 بند2(Z1000-06) نشريات مرجع 195
14.3 بند3 (Z1000-06)تعاريف 195
14.4 بند4 (Z1000-06)سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي 195
14.5 بند5 (Z1000-06)بازنگري مديريت و بهبود مستمر 205

فصل 15 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای آمریکا 207
15.1 بند1(ANSI-Z10) دامنه، هدف و كاربرد 210
15.2 بند2(ANSI-Z10) مديريت و رهبري 210
15.3 بند3(ANSI-Z10) مشارکت کارکنان 210
15.4 بند4(ANSI-Z10) طرح‌ريزي 210
15.5 بند5(ANSI-Z10) اجراء و عمليات سيستم مديريت OHS 211
15.6 بند6(ANSI-Z10) ارزيابي و اقدام اصلاحي 211
15.7 بند7(ANSI-Z10) بازنگري مديريت 212

فصل 16 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای انگلستان 213
16.1 بند1(OHS-MS) خط مشي 215
16.2 بند2(OHS-MS) سازمان‌دهي 215
16.3 بند3(OHS-MS) طرح‌ريزي و اجرا 217فصل 18 شرکت¬های فعال در زمینه نفت و گاز 229
18.1 شرکت Exxon Mobil 231
18.2 شرکتBP 235
18.3 شرکت شل (Shell) 238
18.4 شرکت Eni 241
18.5 شرکت Schlumberger 241
18.6 شرکت توسعه نفت عمان (PDO) 243
18.7 شرکت PETRONAS 249
18.8 شرکت Gazprom 251
18.9 شرکت SK energy 251
18.10 شرکت Norco 254
18.11 شرکت Russ Neft 255
18.12 شرکت Petra energy 256
18.13 شرکت Inpex 257

16.4 بند4(OHS-MS) سنجش و اندازه‌گيري عملكرد 219
16.5 بند5(OHS-MS) بازنگري عملكرد و مميزي 220

فصل 17 مدل سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه¬ای استرالیایی- نیوزیلندی (AN NZS 4801) 223
قسمت 3 بررسی سیستم¬های مدیریت HSE شرکت‌های برتر دنیا 227

خرید راحت و مطمئن همراه با تخفیف ویژه وهمچنین  ارائه مرسولات  با نازل ترین قیمت وارسال در کمترین زمان ممکن را با ما تجربه کنید.

تمام سعی وتلاش ما دسترسی آسان و پاسخگو بودن به سوالات ، انتقادات ، پیشنهادها و همچنین  مهیا کردن نیازهای شما به  کلیه

کتاب علوم پزشکی  از قبیل  کتاب های اورجینال و زبان اصلی پزشکی لاتین.MedicaLbook  ،کتب طب سنتی ، کتاب طب سوزنی ،

کتاب های آزمون استخدامی ،کتاب علوم پایه پزشکی ، کتاب داروسازی ، کتاب پیراپزشکی  ،کتاب دامپزشکی کتب علوم آزمایشگاهی ،
کتاب پرستاری ، کتاب مامایی ، کتاب روان پزشکی و روان شناسی ،کتاب بهداشتی ،

مجموعه کتاب های دستیاری و پره انترنی علوم پزشکی ،  کتاب های تست و آزمون علوم پایه پزشکی ،

کتاب های پزشکی برای عموم  ،روپوش کادر پزشکی   و لوازم تحریر می باشد

 

توضیحات تکمیلی

وزن 620 گرم
موضوع اصلی :

علوم پایه

زبان کتاب :

فارسی

جلد کتاب :

شومیز

قطع :

وزیری

نام انتشارات :

آثار سبحان

تعداد صفحات :

410

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیستم های مدیریت HSE”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *